วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พระกรุ

พระกรุคืออะไร

พระกรุ หมายความได้ว่า วัตถุบูชาหรือพระเครื่องที่ถูกบรรจุไว้ในพุทธปูชนีย
สถานต่างๆ
เช่น เจดีย์ในวัด หรือใต้โบสถ์,วิหาร หรือแม้กระทั่งใต้ดิน หรือ
ใต้ต้นไม้ ระแวกชานชลาบ้านของผู้ครอบครองแต่โบราณก็ตามที สาเหตุ
สำคัญของการบรรจุ หรือเรียกว่าซ่อนก็ได้ ในบางกรณี เมื่ออดีตกาลนั้นอาจ
เป็นไปได้ในหลายประเด็น อันได้แก่...


เพื่อการเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลานและชนรุ่นหลัง แม้กระทั่งเพื่อ
ตนเองก็ตามทีเมื่อยามเกิดวิกฤตกาล ,เพื่อการทำบุญหรือเพื่อทำตามความ
เชื่อก็ตามที โดยรวมความทั้งหมดนั่นแล้ว คือ เพื่อการเก็บรักษาให้ องค์พระ
เครื่องยังคงอยู่มิให้สูญหาย หรือถูกทำลายพระกรุโดยมากแล้วจะมีอายุมาก
กว่าร้อยปีขึ้นไป บางชนิดนั้นอายุมากกว่าพันปี ไปแล้ว เช่น พระรอด เป็นต้น


ครั้นนี้พระกรุต่างๆที่ถูกค้นพบหรือเรียกเหตุการณ์ที่ว่า ว่า แตกกรุ ขึ้นมา ใน
ปัจจุบันจึงทำให้เราชนรุ่นหลังได้ร่วมรำลึกถึงประวัติศาสาตร์,ความเจริญ
รุ่งเรืองในศิลปะและวัฒนธรรม ในยุคสมัยโบราณกาลต่างๆ ดังที่ได้สะท้อน
จากศิลปะลวดลายอันอลังการณ์ อ่อนช้อยและสวยงาม ของพระกรุ


รายนามพระกรุในเมืองไทยเท่าที่จะสืบค้นมาได้มีดังต่อไปนี้
๑.ลำพูน เช่น พระรอด พระคง พระเลี่ยง พระลือ
๒.พิษณุโลก เช่น พระนางพญา พระท่ามะปราง พระชินราช พระชินศรี
๓.พิจิตร เช่น พระพิจิตร พิมพ์ต่างๆ เช่น เม็ดข้าวเม่า ใบมะขาม หน้าจั่ว
๔.กำแพงเพชร เช่น พระกำแพง พิมพ์ต่างๆ เช่น ซุ้มกอ พลูจีบ กลีบบัว
๕.สวรรคโลก เช่น พระเม็ดน้อยหน่า พระบ้านกล้วย
๖.สุโขทัย เช่น พระผงดำ พระลีลาสุโขทัย
๗.สุพรรณบุรี เช่น พระผงสุพรรณ พระขุนแผน พระมเหศวร
๘.สวรรคบุรี เช่น พระวัดท้ายย่าน พระกำแพงเขย่งสรรค์
๙.ลพบุรี เช่น พระร่วง พระหูยาน พระวัดปืน
๑๐.เพชรบุรี เช่น พระวัดสมอปรือ พระวัดค้าวคาว พระหูยาน
๑๑.นครปฐม เช่น พระทวาราวดี
๑๒.กาญจนบุรี เช่น พระท่ากระดาน
๑๓.อยุธยา เช่น พระปรุหนัง พระใบเสมา พระใบพุดซา
๑๔.นครรัตนโกสินทร์ เช่น พระสมเด็จฯ


อ้างอิงจาก http://www.nongfahamulet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539498349&Ntype=16